Σπύρου Λάμπρου 82, Πειραιάς
Τηλ. 210 45 25 089

Οι χώροι του Φροντιστηρίου