Σπύρου Λάμπρου 82, Πειραιάς
Τηλ. 210 45 25 089

Πρόγραμμα Σπουδών

Χειμερινό Πρόγραμμα Μαθημάτων Γυμνασίου


Α΄ Γυμνασίου
Μαθηματικά 5
Φιλολογικά 5
Σύνολο 10
Β΄ Γυμνασίου
Μαθηματικά 5
Φιλολογικά 5
Σύνολο 10
Γ΄ Γυμνασίου
Μαθηματικά 5
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Φυσική/Χημεία 2
Σύνολο 10

Χειμερινό Πρόγραμμα Μαθημάτων Λυκείου


Α΄ Λυκείου
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 1
Φυσική 3
Χημεία 2
Έκθεση/Λογοτεχνία 2
Αρχαία 3
Σύνολο 14
Β΄ Λυκείου
Θετικού Προσανατολισμού - Θετικών και Υγείας
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 3
Άλγεβρα 2
Φυσική (Προσανατολισμού) 3
Χημεία 2
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
Βιολογία (Γ΄ Λυκ. / Υγείας) 1
Φυσική (Γ΄ Λυκείου) 1
Σύνολο 14
Β΄ Λυκείου
Θετικού Προσανατολισμού - Οικονομικών σπουδών
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 3
Άλγεβρα 2
Φυσική (Προσανατολισμού) 3
Χημεία 2
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
ΑΟΘ (Γ΄ Λυκείου) 1
ΑΕΠΠ (Γ΄ Λυκείου) 1
Σύνολο 15
Β΄ Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία (Γνωστό) 2
Αρχαία (Άγνωστο) 3
Ιστορία 1
Λατινικά 2
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
Άλγεβρα 2
Σύνολο 13
Γ΄Λυκείου
Θετικού Προσανατολισμού
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 3
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
Σύνολο 15-16
Γ΄Λυκείου
Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθηματικά 5
ΑΟΘ 3
ΑΕΠΠ 3
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
Σύνολο 14
Γ΄Λυκείου
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία (Γνωστό) 2
Αρχαία (Άγνωστο) 4
Λατινικά 3
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
Ιστορία 3
Σύνολο 15